Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření obce Valchov

ROK 2019

Název dokumentu                           Orgán, který dokument schválil Datum  schválení Datum      zveřejnění 
Rozpočet obce Valchov na rok 2019 zastupitelstvo obce 19.12.2018 2.1.2019
Střednědobý výhled rozpočtu obce Valchov na roky 2020-2022 zastupitelstvo obce 19.12.2018 2.1.2019
Rozpočet MŠ Valchov na rok 2019 zastupitelstvo obce 19.12.2018 2.1.2019
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Valchov na roky 2020-2022 zastupitelstvo obce 19.12.2018 2.1.2019
Rozpočtové opatření č. 1/2019 místostarosta obce 28.2.2019 25.3.2019
Rozpočtové opatření č. 2/2019 místostarosta obce 29.3.2019 26.4.2019
Rozpočtové opatření č. 3/2019 místostarosta obce 23.4.2019 14.5.2019
Rozpočtové opatření č. 4/2019 zastupitelstvo obce 16.5.2019 30.5.2019
Rozpočtové opatření č. 5/2019 starosta obce 31.5.2019 21.6.2019
Závěrečný účet obce Valchov za rok 2018 zastupitelstvo obce 24.6.2019 2.7.2019
Rozpočtové opatření č. 6/2019 starosta obce 28.6.2019 23.7.2019
       
       
       
       
       
       

 

Závěrečný účet za rok 2018

Závěrečný účet obce Valchov za rok 2018

Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2018

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2018

Rozvaha obce Valchov k 31.12.2018

Výkaz zisku a ztráty obce Valchov za rok 2018

Příloha obce Valchov za rok 2018

Rozvaha MŠ Valchov

Výkaz zisku a ztráty MŠ Valchov

Příloha MŠ Valchov

Zveřejněno: 2.7.2019

Sejmuto: 31.8.2020

 

Rozpočtová opatření za rok 2019

Rozpočtové opatření č. 6/2019

Zveřejněno: 23.7.2019

Sejmuto: 31.8.2020

 

Zveřejněno: 21.6.2019
Sejmuto: 31.8.2020
 
Zveřejněno: 30.5.2019
Sejmuto: 1.7.2020
 
Zveřejněno: 14.5.2019
Sejmuto: 30.6.2019
 
Zveřejněno: 26.4.2019
Sejmuto: 31.5.2020
 
Zveřejněno: 25.3.2019
Sejmuto: 1.4.2020
 
 

ROK 2018

 

Název dokumentu Orgán,který dokument schválil Datum schválení Datum zveřejnění
Rozpočet obce Valchov na rok 2018 zastupitelstvo obce 18.12.2017 28.12.2017
Střednědobý výhled rozpočtu obce Valchov na roky 2018-2020 zastupitelstvo obce 18.12.2017 28.12.2017
Rozpočet MŠ Valchov na rok 2018 zřizovatel 29.12.2017 19.1.2018
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Valchov na roky 2018-2020 zřizovatel 29.12.2017 19.1.2018
Rozpočtové opatření č. 1/2018 starostka obce 31.1.2018 1.3.2018
Rozpočtové opatření č. 2/2018 starostka obce 28.2.2018 20.3.2018
Rozpočtové opatření č. 3/2018 starostka obce 29.3.2018 24.4.2018
Rozpočtové opatření č. 4/2018 starostka obce 30.4.2018 25.5.2018
Záverečný účet obce Valchov za rok 2017 zastupitelstvo obce 14.5.2018 25.5.2018
Rozpočtové opatření č. 5/2018 starostka obce 31.5.2018 22.6.2018
Rozpočtové opatření č. 6/2018 starostka obce 29.6.2018 23.7.2018
Rozpočtové opatření č. 7/2018 starostka obce 31.7.2018 20.8.2018
Rozpočtové opatření č. 8/2018 starostka obce 31.8.2018 21.9.2018
Rozpočtové opatření č. 9/2018 starostka obce 28.9.2018 24.10.2018
 
Rozpočtové opatření č. 10/2018 starostka obce 31.10.2018 26.11.2018
Rozpočtové opatření č. 11/2018 starostka obce 30.11.2018 28.12.2018
Rozpočtové opatření č.12/2018 starostka obce 31.12.2018 30.1.2019

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zveřejněno: 2.1.2019
Sejmuto: 1.2.2020
 
Zveřejněno: 2.1.2019
Sejmuto: 1.2.2020
 
Zveřejněno: 2.1.2019
Sejmuto: 1.2.2020
 
Zveřejněno: 2.1.2019
Sejmuto: 1.2.2020

 

Závěrečný účet obce Valchov za rok 2017

Zveřejněno: 25.5.2018

Sejmuto: datem vyvěšení dokumentů na nové období

 

Schválený rozpočet - Mateřská škola Valchov, příspěvková organizace, okres Blansko

Zveřejněno: 19.1.2018

Sejmuto: datem vyvěšení dokumentů na nové období

 

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018-2020 -  Mateřská škola Valchov, příspěvková organizace, okres Blansko

Zveřejněno: 19.1.2018

Sejmuto: datem vyvěšení dokumentů na nové období

 

Střednědobý výhled rozpočtu obce Valchov na roky 2018-2020

Zveřejněno: 28.12.2017

Sejmuto: datem vyvěšení dokumentů na nové období

 

Schválený rozpočet na rok 2018

Zveřejněno: 28.12.2017

Sejmuto: datem vyvěšení dokumentů na nové období

 

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ -2018

Zveřejněno: 30.1.2019
Sejmuto: 31.3.2020
 
Zveřejněno: 28.12.2018
Sejmuto: 1.1.2020
 
 
 
Zveřejněno: 26.11.2018
Sejmuto: 1.12.2019
 
Zveřejněno: 24.10.2018
Sejmuto: 30.11.2019
 
Zveřejněno: 21.9.2018
Sejmuto: 1.10.2019
 
Zveřejněno: 20.8.2018
Sejmuto: 1.9.2019
 
 
Zveřejněno: 23.7.2048
Sejmuto: 1.8.2019
 

Rozpočtové opatření č. 5/2018

Zveřejněno: 22.6.2018

Sejmuto: 1.7.2019

Rozpočtové opatření č. 4/2018

Zveřejněno: 25.5.2018

Sejmuto: datem vyvěšení dokumentů na nové období

Rozpočtové opatření č. 3/2018

Zveřejněno: 24.4.2018

Sejmuto: datem vyvěšení dokumentů na nové období

 

Rozpočtové opatření č. 2/2018

Zveřejněno: 20.3.2018

Sejmuto: datem vyvěšení dokumentů na nové období

 

Rozpočtové opatření č. 1/2018 - 012018 -Rozpočtové opatření.pdf (135 kB)

Zveřejněno: 1.3.2018

Sejmuto:datem vyvěšení dokumentů na nové období

 

ROK 2017

Název dokumentu Orgán, který dokument schválil Datum schválení Datum zveřejnění
Rozpočtový výhled obce Valchov na léta 2017-2019 zastupitelstvo obce 19.12.2016 20.3.2017
Rozpočet  obce Valchov na rok 2017 zastupitelstvo obce 19.12.2016 20.3.2017
Rozpočtové opatření č. 1/2017 starostka obce 31.1.2017 20.3.2017
Rozpočtové opatření č. 2/2017 starostka obce 28.2.2017 20.3.2017
Rozpočtové opatření č. 3/2017 starostka obce 31.3.2017 24.4.2017
Rozpočtové opatření č. 4/2017 starostka obce 28.4.2017 15.5.2017
Závěrečný účet obce Valchov za rok 2016 zastupitelstvo obce 15.5.2017 31.5.2017
Rozpočtové opatření č. 5/2017 starostka obce 31.5.2017 14.6.2017
Rozpočtové opatření č. 6/2017 starostka obce 30.6.2017 14.7.2017
Rozpočtové opatření č. 7/2017 starostka obce 31.7.2017 16.8.2017
Rozpočtové opatření č. 8/2017 starostka obce 31.8.2017 20.9.2017
Rozpočtové opatření č.9/2017 starostka obce 30.9.2017 25.10.2017
Rozpočtové opatření č.10/2017 starostka obce 31.10.2017 21.11.2017
Rozpočtové opatření č. 11/2017 zastupitelstvo obce 22.11.2017 7.12.2017
Rozpočtové opatření č. 12/2017 starostka obce 30.11.2017 21.12.2017
Rozpočtové opatření č. 13/2017 starostka obce 31.12.2017 29.1.2018

 

Závěrečný účet obce

Zveřejněno: 31.5 . 2017

Sejmuto: datem vyvěšení dokumentů na nové období

Rozpočtová opatření

Rozpočtové opatření - 13/2017.pdf (140,8 kB)

Zveřejněno: 29.1.2018

Sejmuto: datem vyvěšení dokumentů na nové období

 

Rozpočtové opatření č. 12/2017

Zveřejněno: 21.12.2017

Sejmuto: datem vyvěšení dokumentů na nové období

 

Rozpočtové opatření č. 11/2017

Zveřejněno: 7.12.2017

Sejmuto: datem vyvěšení dokumentů na nové období

Rozpočtové opatření č. 10/2017

Zveřejněno: 21.11.2017

Sejmuto: datem vyvěšení dokumentů na nové období

 

Rozpočtové opatření č. 9/2017

Zveřejněno: 25.10.2017

Sejmuto: datem vyvěšení dokumentů na nové období

 

Rozpočtové opatření č. 8/2017

Zveřejněno: 20.9.2017

Sejmuto: datem vyvěšení dokumentů na nové období

 

Rozpočtové opatření č. 7/2017

Zveřejněno: 16.8.2017

Sejmuto: datem vyvěšení dokumentů na nové období

 

Rozpočtové opatření č. 6/2017

Zveřejněno: 14.7.2017

Sejmuto: datem vyvěšení dokumentů na nové období

 

Rozpočtové opatření č. 5/2017

Zveřejněno: 14.6.2017

Sejmuto: datem vyvěšení dokumentů na nové období

 

Rozpočtové opatření č. 4/2017

Zveřejněno: 15.5.2017

Sejmuto: datem vyvěšení dokumentů na nové období

 

Rozpočtové opatření č. 3/2017

Zveřejněno: 24.4.2017

Sejmuto: datem vyvěšení dokumentů na nové období

 

Schválený rozpočet, rozpočtový výhled a rozpočtová opatření č. 1/2017, 2/2017 - viz. Úřední deska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Valchov Obecní úřad Valchov
Valchov 97
680 01 Boskovice
IČ: 00841838
IDDS: iajbwjn

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Mgr. Lenka Ošlejšková Ondrouchová
e-mail: lenka.ondrouchova@gmail.com
tel.: +420 516 452 603
gsm: 724 189 101
obec@valchov.cz