Vyhlášení nálezu

Na návsi obce Valchov byla dne: 18. 8. 2021 nalezena menší taška. Nalezená věc je uložena na Obecním úřadě ve Valchově.

Kontakt

Valchov Obecní úřad Valchov
Valchov 97
680 01 Boskovice
IČ: 00841838
IDDS: iajbhjw

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Bc. Dagmar Oujezdská
tel.: +420 516 452 603
gsm: 724 189 101
obec@valchov.cz