ZO a výbory ZO

Výbory a komise zastupitelstva obce Valchov

 

Finanční výbor:

Předseda:         ing. Jindřiška Brožová   

Členové:           ing. Zdeněk Přikryl

                         Renata Kaliková

 

Kontrolní výbor:

Předseda:        Petr Barák

Členové:          Bc. Josef Přikryl

                        Miroslav Šrom

 

 

 

Kontakt

Valchov Obecní úřad Valchov
Valchov 97
680 01 Boskovice
IČ: 00841838
IDDS: iajbhjw

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Bc. Dagmar Oujezdská
tel.: +420 516 452 603
gsm: 724 189 101
obec@valchov.cz