Zastupitelstvo obce Valchov

Valchov 97, 680 01 pošta Boskovice

IČO: 00841838

 

Karel Vrána                            starosta

Pavla Vítová                           místostarostka  

Ing. Radka Bezděková                 

Renata Kaliková                            

Ing. Jindřiška Brožová

Ing. Zdeněk Přikryl   

Bc. Josef Přikryl

Petr Barák

Miroslav Šrom                                 

Kontakt

Valchov Obecní úřad Valchov
Valchov 97
680 01 Boskovice
IČ: 00841838
IDDS: iajbwjn

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Mgr. Lenka Ošlejšková Ondrouchová
e-mail: lenka.ondrouchova@gmail.com
tel.: +420 516 452 603
gsm: 724 189 101
obec@valchov.cz