Povinné informace

 1. Název: OBEC VALCHOV
 2. Důvod a způsob založení
 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení
 5. Případné platby poukazujte na: KB Blansko č.ú. 29826631/0100
 6. IČO: 00841838
 7. DIČ: není plátce DPH
 8. Dokumenty – rozpočet
 9. Žádosti o informace
 10. Příjem žádostí a dalších podání
 11. Opravné prostředky
 12. Formuláře
 13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
 14. Předpisy
 15. Úhrady za poskytování informací
 16. Licenční smlouvy
 17. Výroční zpráva dle Zákona 106/1999 Sb.

Kontakt

Valchov Obecní úřad Valchov
Valchov 97
680 01 Boskovice
IČ: 00841838
IDDS: iajbhjw

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Bc. Dagmar Oujezdská
tel.: +420 516 452 603
gsm: 724 189 101
obec@valchov.cz