Obecní vyhlášky

Vyhláška č. 1/2019

o místním poplatku ze psů

 

Vyhláška č. 2/2019

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Vyhláška č. 3/2019

zrušovací Obecně závazná vyhláška

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARCHIV

Vyhláška č. 1/2017

kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Valchov č. 1/2016,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Vyhláška č. 1/2015

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Vyhláška č. 1/2014

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vyhláška č. 1/2013

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Vyhláška č. 1/2012

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

vyhláška  č.2/2011.pdf

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška obce Valchov 1/2001

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

vyhláška č.1/2011.pdf

o místních poplatcích

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

vyhláška č.1/20 07

kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

vyhláška č.1/2001.pdf

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Kontakt

Valchov Obecní úřad Valchov
Valchov 97
680 01 Boskovice
IČ: 00841838
IDDS: iajbhjw

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Bc. Dagmar Oujezdská
tel.: +420 516 452 603
gsm: 724 189 101
obec@valchov.cz