Technická školka

Technická školka pokračuje i ve školním roce 2014/2015.

 

Ve školce od počátku nového roku rozjeli nový projekt. Přesně řečeno začalo se 11. března 2014. Jedná se o Technické školky. Tato záležitost spočívá v zapojení se do projektu spolupráce v rámci místní akční skupiny Boskovicko PLUS. Cílem je podpora technického myšlení dětí, zdokonalení se v práci s opravdovým nářadím, výroba stanoveného modelu (dopravní prostředek) a samotná prezentace této činnosti dětmi.

Vyšším cílem je zvýšení zájmu o vědu, techniku a následně probuzení zájmu o studium technických oborů. Sami jistě víte, že dobrých řemeslníků  i erudovaných techniků ubývá a situace začíná být celospolečenským problémem. Samotná školka také díky projektu získá nový materiál pro  svůj další rozvoj. Obdrží například projektor, plátno, ruční nářadí, dětský pracovní ponk, modely, které si děti samy postaví a tak dále.

Projekt bude mít vlastní webové stránky, na které vás odkážeme a budete tak moci sledovat průběh celoročního snažení našich dětí.

Technická školka 1. pol. 2014/2015

Další foto 29. 4. 2014

Pokračování 15. 4. 2014

Pokračování 8. 4. 2014

Technická školka

Kontakt

Valchov Obecní úřad Valchov
Valchov 97
680 01 Boskovice
IČ: 00841838
IDDS: iajbhjw

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Bc. Dagmar Oujezdská
tel.: +420 516 452 603
gsm: 724 189 101
obec@valchov.cz