Stravování

Školní stravování v MŠ Valchov odpovídá všem normám a snažíme se aplikovat nové neotřelé potraviny.

Děti mají v průběhu dne dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. Mladším rádi pomůžeme, učíme děti jíst příborem, ale zásadně je do ničeho nenutíme. Snažíme se aby si děti zvykly na pravidelnou, vyváženou a pestrou stravu. Družináři po příjezdu ze školy mají oběd. Pitný režim je zajištěn pro všechny bez rozdílu a neomezeně.

Uvítáme Vaše podněty a připomínky a také budeme rádi za pomoc ve formě čerstvé zeleniny nebo ovoce.

Výše stravného pro celodenní pobyt na 1 dítě a 1 den (2svačinky a oběd) je 31,- Kč, pro celodenní pobyt pro děti s odkladem školní docházky je 35,- Kč.

Pro děti ze školní družiny je pro věkovou kategorii do 10 let cena za jeden oběd 24,- Kč a pro věkovou kategorii od 11 let dítěte 26,- Kč za jeden oběd.

V případě náhlé nepřítomnosti dítěte lze oběd odhlásit do 8.00 hodin téhož dne a již nebude započítán. Nestihnete-li oběd odhlásit, můžete si ho kolem poledne vyzvednout a vzít s sebou domů.

 

Kontakt

Valchov Obecní úřad Valchov
Valchov 97
680 01 Boskovice
IČ: 00841838
IDDS: iajbwjn

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Mgr. Lenka Ošlejšková Ondrouchová
e-mail: lenka.ondrouchova@gmail.com
tel.: +420 516 452 603
gsm: 724 189 101
obec@valchov.cz