V obci Valchov vznikla Veřejná obecní knihovna bezplatným převzetím 120 svazků zábavné četby ze spolkové knihovny Dobrovolného hasičského sboru v roce 1919. V současné době má knihovna 2600 knih. Knihovna je umístěna v budově bývalé školy, č.p. 52. V knihovně je od roku 2004 všem občanům zdarma k dispozici přístup k internetu. V současné době je rychlost připojení 2 Mbps/256 kbps.

 

Provozní doba Od – Do
Úterý 17.30 – 20.00 hod.
Čtvrtek 17.30 – 20.00 hod.

 

Knihovnice: paní Renata Kaliková

Další informace naleznete na stránkách Obecní knihovny va Valchově.

 

Kontakt

Valchov Obecní úřad Valchov
Valchov 97
680 01 Boskovice
IČ: 00841838
IDDS: iajbhjw

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Bc. Dagmar Oujezdská
tel.: +420 516 452 603
gsm: 724 189 101
obec@valchov.cz