Znak a prapor

Rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České Republiky z dubna 2001 byl obci Valchov udělen znak a prapor. Motivy, využité v návrzích obecního znaku, symbolizují veškeré významné činnosti, jimiž se zabývali zdejší osadníci v minulosti – soukenictví (soukenické či postřihačské nůžky), hornictví (kladívko a mlátek) a mlynářství (mlýnské kolo). V rozích štítu umístěné zelené dubové věníky, převzaté z klenotu erbu pánů z Boskovic (kromě toho připomínají svým tvarem soukenické štětky – do rukojeti upjaté suché okvětí bodláku) a barvy, převzaté z erbu hornických podnikatelů Ederů, jsou upomínkou první písemné zprávy o existenci vesnice. Z návrhu vychází i zjednodušený návrh obecního praporu, vytvořený dle zásad a zvyklostí vexilologické tvorby.

 

    

Kontakt

Valchov Obecní úřad Valchov
Valchov 97
680 01 Boskovice
IČ: 00841838
IDDS: iajbhjw

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Bc. Dagmar Oujezdská
tel.: +420 516 452 603
gsm: 724 189 101
obec@valchov.cz