ÚP Valchov - výkres širších vztahů.pdf (4,4 MB) Územní plán obce Valchov

 

Územní plán Obce Valchov po Změně ÚP Valchov č.2

_UP_VALCHOV_POZ2_TEXT_UPLNE_ZNENI vydáno 26. 2. 2018.pdf

_OOP_Zm_c_2_VALCHOV.pdf

Výkresová část

0II_1_Koord_5.pdf

0I_1_ZC_5.pdf

0I_2_HLV_5.pdf

0I_3_doprava_5.pdf

0I_4_TIV_5.pdf

0I_5_TIE_5.pdf

0I_6_VPS.pdf

0I_7_ETAPIZACE.pdf

0II_4_ZPF_5_PRUSVITKA.pdf

 

Vyvěšeno: 27. 2. 2018

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kontakt

Valchov Obecní úřad Valchov
Valchov 97
680 01 Boskovice
IČ: 00841838
IDDS: iajbhjw

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Bc. Dagmar Oujezdská
tel.: +420 516 452 603
gsm: 724 189 101
obec@valchov.cz