ROK 2019             ROK 2018               ROK 2017

     

 

 

 

     ROK 2016                ROK 2015           ROK 2014

  

     ROK 2013           ROK 2012      ROKY 2003 - 2011

Kontakt

Valchov Obecní úřad Valchov
Valchov 97
680 01 Boskovice
IČ: 00841838
IDDS: iajbhjw

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Bc. Dagmar Oujezdská
tel.: +420 516 452 603
gsm: 724 189 101
obec@valchov.cz